• Play
 • About
 • News
 • Forums
 • Yppedia
 • Help
Personal tools

Kaliakra

From YPPedia

Kaliakra at a Glance
Emerald Ocean
Captain Kampro
Senior Officer(s) Burenosets, Gulf
Politics Autocratic
Shares Jobber's Delight
Flag Affiliation Brutal Fate
Founded 21 July, 2010
Last updated on 9 July, 2012
Favicon.png Crew Info
Crews-Kaliakra.jpg


Kaliakra is a Bulgarian BG FLAG.png crew on the Emerald Ocean which was founded by Gulf - the main 'bulgarian' alt of Gulfstream .


Contents

ENGLISH PART

Historical notes

Gulf was very happy to start managing his own national crew. As he recruited and trained his friend Kampro, the future leadership of the crew was decided. Since Kampro aproved himself as amazing first mate in the crew UEFA Champions League for months of service, he took over the captaincy of Kaliakra as prince of the flag Brutal Fate.


Public Statement

K A L I A K R A - Beautiful Cape of the Northern Bulgarian Black Sea Coast - the Bulgarian Crew on Sage.


Extended Public Statement
 • We are BULGARIAN crew based on hard team work - acts of respect, training and duty.

"Probably the most popular legend about the place is the one about 40 Bulgarian girls, who preferred to tie their hair together and jump into the Black Sea instead of the prospect to be captured by the Ottomans. An obelisk dedicated to this legend is placed at the entrance to the cape, called 'The Gate of the 40 Maidens'." Wikipedia

 • RANKS:

All ranks are for bulgarians only.


БЪЛГАРСКА ЧАСТ / BULGARIAN PART

Za nachinaeshti

Igrata predlaga avtomatichno generirani misii za vseki puzzle, koito e

Флотски чинове и изисквани завършени мисии:

 • 0 - Stowaway
 • 1 - Apprentice Sailor
 • 2 - Sailor
 • 4 - Petty Officer
 • 8 - Chief Petty Officer
 • 16 - Ensign
 • 32 - Lieutenant
 • 64 - Lieutenant Commander
 • 128 - Commander
 • 256 - Captain
 • 512 - Admiral

x

xx

bbb

_____Р_А_Н_Г_О_В_Е:__________________________________________________

Всички българи или ползващи български достатъчно добре писмено и говоримо по право имат достъп до ранг на \ъПирате\' след като се присъединят към екипажа ни.

x . Цабин Person:

само като наказателна мярка за кратко време, дори за офицери, които са нарушили грубо нашият кодекс или са опетнили репутацията си (и тази на екипажа) но при повторен случай, може да ви коства членството в екипажа. Причини за временно разжалване или понижаване в ранг:

- мързелуване, заспиване или напускане на кораб плаваш в открито море, без предварително предупраждение (брб - бе right back - връщам се веднага);

- мързелуване, заспиване или напускане на кораб, който е в битка;

- неизпълнение на пряка заповед на по-високопоставен офицер;

- повторно искане за \ъгуннинг\' или \ъбаттле navigation\';

- качване на борда на кораб в открито море без предварително искане на \ъразрешение\' за това (ПТБ - пермисион то board), което може да коства загуба на предстояща битка.

- действия или приказки уронващи престижа на екипажа ни, дори като наемник, работейки за друг екипаж.

______________________________________________________________________

НЕОФИЦИАЛНИ МЕЖДИННИ ПИРАТСКИ ЧИНОВЕ придружени с екипажни титли:

(титлите \ъБаит\', \ъЦоок\' и \ъФишерман\' са отделени за целта и се дават единствено на Пирати, (и за \ъЦабин Персон\', ако са били понижени, като те запазват титлата си, до момента в които бъдат повишени до Офицер):

\\/ . ЮНГА:

пират & \ъструв\' (Баит) на Калякра - спечелил \ъБроад\' Саилинг или Риггинг + \ъБроад\' Билгинг (2); както и флотски чин (Navy Ранк) Саилор - минимум 2 изпълнени миси с флота (Notice Board > navy Мисионс);

\\\\// . МОРЯК:

пират & \ъготвач\' (Cook) на Калякра - \ъБроад\' Билгинг, Саилинг (или Риггинг) и Carpentry (3); както и флотски чин (Navy Ранк) Petty Officer - минимум 4 изпълнени миси с флота (Notice Board > navy Мисионс);

\\\\\\/// . КАДЕТ:

пират & \ърибар\' (Фишерман) на Калякра - \ъБроад\' Билгинг, Саилинг (или Риггинг), Carpentry и Гуннинг (4); както и флотски чин (Navy Ранк) Chief Petty Officer - минимум 8 изпълнени миси с флота (Notice Board > navy Мисионс);

______________________________________________________________________

\\\\\\*/// . ОФИЦЕР:

всеки пират \ъКАДЕТ\' може да заслужи своят офицерски чин след като се е потрудил и е спечелил \ъБРОАД\' награда за \ъБаттле navigation\'; както и флотски чин \ъЛиеутенант\'; завършил успешно курс на обучение за офицери - с проведени и спечелени 3 битки срещу \ъБригандс\', с нормални настройки за трудност под наблюдението на капитана или старши офицер (които ще помага като \"наемник\"); офицерският кандидат трябва да притежава поне един кораб от клас \ъСлооп\'.

\\\\\\**/// . ФЛОТСКИ ОФИЦЕР (ФО):

всеки офицер може да заслужи своето повишение след като се е потрудил и е спечелил не само \ъБРОАД/Мащер\Ъ\' статут за \ъБаттле navigation\', но и доверието на старшите офицери и капитана; флотски чин \ъЛиеутенант Коммандер\'.

\\\\\\***/// . СТАРШИ ОФИЦЕР (SO):

всеки ФО след доказана лоялност и всеотдайност в службата си на приобщаване и обучаване на новобранци, ако се ползва с пълното доверие на капитана и останалите старши офицери може да заслужи своето повишение с флотски чин \ъЦоммандер\'.

|||*||| . KAPITAN:

всеки SO с флотски чин \ъЦаптайн\' може да предизвика настоящият kapitan в морска битка \ъиграч срещу играч\' - ПвП (Player вс. Player), ползвайки кораб от клас \ъСлооп\'. Загубилият битката има право на реванш веднага след загубата, а ако спечели, следва решителна трета битка. Победителят в двубоя ще бъде следващият kapitan на Калякра.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ И СМЯНА НА KAPITAN:

1. Предизвикване на капитана - максимум веднъж седмично, но не веднага в открито море, а с уговорка да се срещнат при равни условия с \ъдепортиране\' на кораби в отлично състояние от едно и също пристанище!

1.2. Необходимо е екипажът да разполага с поне два \ъотключени\' кораба от клас \ъСлооп\' на котва в отлично състояние, снабдени с равни количества ром и гюлета.

1.3. Двубоят се осъществява само между двамата пирата, които имат право до 3 бота като наемници, т.е. максимум 4 пирата екипаж, без право на наемане на друг пират (играч), като при първата битка претендентът SO е атакуващата страна, а настоящият kapitan е защитник.

2. Предизвикан kapitan, няма право да отказва или отбягва ПвП сблъсък, освен ако ръководи плячкосване или друга мися в открито море.

2.1. Той трябва да е на сушата или да не заема важна роля в нстоящата си мисия в откито море (СМХ, ЦИ, ХС, Блоцкаде...).

3. Всеки бивш kapitan заема лидерска SO позиция, получава екипажна титла \ъЛиеутенант\' и бива записан в \ъКапитански хроники\', които ще се водят в \ъПривате Статемент\'.

3.1. Всеки kapitan е длъжен да вписва коректно в \ъКапитански хроники\' всички промени.

3.2. Всеки kapitan, които спечелва тази позиция за втори или пореден следващ път, получава \ъвтора звезда\' (*) или поредна нова такава (|||**|||, |||***||| и т.н.) - отбелязана в \ъКапитански хроники\'.

4. Всеки настоящ kapitan е длъжен да уважава и следва стриктно нашият пиратски кодекс, да не го променя и да прави промени единствено в духа на традициите на предните капитани и основателя на екипажа - Гулф!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

АКО ЖЕЛАЕШ, ВКЛЮЧИ СЕ в \ъУЕФА Champions Леагуе\', където офицерският ранг е достъпен при \ъНарров\' Battle navigation, ФО при \ъБоад\' Battle navigation\' и SO при \ъМащер\' Battle navigation.

Можеш да се включиш временно и в екипажа \ъРебел Форце\' като офицер без никакъв опит. Свържи се с Гулфстреам, Гулф или Боноризер. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=456811917686517&set=a.198322266868818.87371.198320350202343&type=1&theater

Powered by MediaWiki
Attribution

Puzzle Pirates™ © 2001-2016 Grey Havens, LLC All Rights Reserved.   Terms · Privacy · Affiliates